Archive

Aktivitetspark i Dale. Sjå artikkel i Firda: https://www.firda.no/fjaler/nyheiter/sport/dette-kan-bli-arena-dingemoen/s/5-15-654525...

Prosjektering av Naustdal Barne og Ungdomsskule...

Utforming og prosjektering av nærmiljøanlegg i tilknyting til ny barne og ungdomsskule og fleirburkshall i Vågsøy. Prosjekteringsperiode 2017-2018 i samarbeide med Skanska...

Prosjektering av fleirbrukshall i tilknyting til ny barne og ungdomsskule i Vågsøy. Moderne bygg i samanhøyrande stil til det nye skulebygget. Ein lys og triveleg hall med stor vekt på god akustikk. Prosjekteringsperiotde 2017 - 2018 i samarbeide med Skanska....

Einebustad i byggefelt ved Hammeråsen. Bygget er tilpassa det skråande terrenget og den opne flata forran huset. Vertikale og planmessige sprang opnar opp for gode lysfohold både inne og ute.  ...

Ombygging av 3- avdelings barnehage til 6- avdelings barnehage. Tilbygg på « taket» hvor å ikke bygge ned utvending lekeareal var sentralt. Kommunen har identitetsprofil knyttet til K. Slettemark med originalitet og undring som viktig begrep, derav er den nye delen...