Lunden «opp-ned barnehagen» Naustdal

Ombygging av 3- avdelings barnehage til 6- avdelings barnehage. Tilbygg på « taket» hvor å ikke bygge ned utvending lekeareal var sentralt.

Kommunen har identitetsprofil knyttet til K. Slettemark med originalitet og undring som viktig begrep, derav er den nye delen forma som eit oppned-hus.

https://www.firda.no/video/er-barnehagen-opp-ned/v/1-51-7245124

Kategori
Offentlig