Tilbygg SMS-senter

Tilbygg til Sunnfjord Medisinske senter. I plan 1 skal NAV Flora få ny lokalitet og i øvrige etasjer varierende bruk innenfor helse.
Tilbygget er en videreføring av eksisterende funkis stil fra 1950 (tidl.bensinstasjon).

Kategori
Næring, Offentlig, Tilbygg