Ukategorisert

Det er gitt rammeløyve og løyve for igangsettelse av arbeid med riving av eksisterende bygg og grunn og terrengarbeid for ny terminalbygning med kontorer og tilhørende uteareal.   https://www.bygg.no/article/1457726...

Hos Salt arkitekter setter vi helsen og sikkerheten til våre ansatte og kunder høyt. I den sammenheng tar vi tiltak for å unngå spredning av Corona-virus, og følger helsedirektoratets retningslinjer/anbefalinger om hjemmekontor for våre ansatte i denne perioden. Vi vil fremdeles være tilgjengelige...