Furuhaugane Barnehage

Furuhaugane Barnehage

Nytt kjøkkentilbygg til Furuhaugane Barnehage og nytt utomhus leikeområde.